miércoles, 24 de abril de 2024

Y esto es lo que nos dicen en la Enciclopledia Catalana. No sé determinar si se ajusta al personaje en cuestión y a las fechas. Brianda de Luna (?, 1380 — ?, ?) Noble aragonesa. El 1398 obtingué del rei el mer i mixt imperi sobre els llocs de Trasobares, Aguarón i Talmega. Elegida abadessa del monestir de Trasobares, en fou confirmada el 1404 pel seu parent, el papa Benet XIII, i fou dispensada de la seva minoritat. El 1413 es fugà amb el seu parent Antonio de Luna y de Xèrica, del qual tingué un fill. Urgellista fervent, capitanejà la defensa del castell de Loarre. Empresonada després de la rendició, aconseguí de fugir-ne. Els seus béns foren confiscats, el monestir, excepte l’església, fou arrasat i les monges foren traslladades a convents de Calataiud i Saragossa.

No hay comentarios:

Publicar un comentario